Lời chào từ CEO

 

PHONG THỦY LÀ MỘT NGHỆ THUẬT TUYỆT VỜI TRONG VIỆC SẮP XẾP NHÀ, VẬT PHẨM, KHÔNG GIAN VÀ NHỮNG HƠN NỮA TRONG MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HÀI HÒA VÀ CÂN BẰNG MỘT CÁCH MANG LẠI BÌNH YÊN VÀ THÀNH CÔNG.

Tên tôi là Michel Verdy. Tôi là CEO và người sáng lập của VGlobal Partners Việt Nam. Tôi là công dân Canada, công dân toàn cầu. Sinh ra ở Montreal, Quebec, Canada vào cuối những năm 50. Tôi may mắn được thấm nhuần văn hóa châu Á sau khi sống ở Trung Quốc, Hồng Kông và Việt Nam trong 17 năm qua. Đây là nơi tôi đang sống ở đất nước tuyệt vời này!

Kể từ năm 1993 cho đến nay tôi đã hoàn thành sứ mệnh to lớn là giúp đỡ hơn 10.000 gia đình thực hiện ước mơ về cuộc sống yên bình và thành công ở Canada, Hoa Kỳ và Châu Âu, cung cấp lời khuyên, hướng dẫn và hỗ trợ cho nhiều Chuyên gia Nhập cư trên Toàn thế giới.

Trong blog này, các đối tác của tôi và bản thân tôi sẽ cung cấp cho độc giả một số lời khuyên về cách đầu tư theo cách đơn giản và rủi ro rất thấp, điều này sẽ mang lại cho khách hàng của bạn và các thành viên gia đình của họ một nơi thường trú mới dẫn đến việc nhập quốc tịch mới vào một quốc gia khác về con đường yên bình bình cho sự thành công của họ.

Chúc thành công!

Michel Verdy

Michael Verdy